DÁREK PŘI NÁKUPU NAD 3.000,- KČ - STRUHADLO BÖRNER CURLY

Reklamační řád

Podmínky pro uznání reklamace jsou uvedeny v Záručních podmínkách.
 
Pro uplatnění záruční opravy je nutno předložit faktura-daňový doklad-záruční list nebo pořizovací doklad (účtenka, faktura, smlouva o leasingu). Do zásilky vložte průvodní dopis s popisem závady.
Délka záruční doby pro koncové uživatele (spotřebitele) je stanovena zákonem na ochranu spotřebitele a to 2 roky od zakoupení, pokud společnost REVIGO Trading s.r.o. odštěpný závod nestanoví jinak.
V případě, že zasíláte výrobek do servisu poštou či jiným dopravcem, zabalte jej do originálního obalu, aby se předešlo poškození během přepravy.
 
Místem pro uplatnění reklamace je prodejní místo společnosti v České republice, na adrese REVIGO Trading s.r.o., odštěpný závod, Dvořákova 2100/1, 695 01 Hodonín. 
 

Reklamační řízení může být zahájeno pouze pokud zákazník předloží kompletní reklamovanou věc a prokáže hodnověrným způsobem její zakoupení od společnosti (nejlépe nákupním dokladem). Reklamovaná věc musí být řádně vyčištěna, zbavena veškerých nečistot a hygienicky nezávadná. Společnost je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud nebude splňovat citované požadavky.

Technické a bezpečnostní informace

Ke všem výrobkům, které dodává firma REVIGO Trading s.r.o., odštěpný závod, Dvořákova 2100/1, 695 01 Hodonín, přikládá návody k použití.

U výrobků, které jsou klasifikovány jako nebezpečné, je návod k použití doplněný příslušnými větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné používání.

Dále jsou pro tyto výrobky zpracovány Bezpečnostní a Datové listy, kde jsou uvedeny veškeré informace dle příslušných nařízení ČR a EU.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Bez nich naše služby - používání webu, analýza návštěvnosti a reklamní služby - nemůžou být dodány. Pokračováním v procházení webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie.