DÁREK PŘI NÁKUPU NAD 3.000,- KČ - STRUHADLO BÖRNER CURLY

Možnost vrácení zboží

Možnost vrácení zboží je popsána ve Všeobecných obchodních podmínkách, citace:
 
Práva a povinnosti zákazníka a společnosti REVIGO Trading s.r.o., odštepný závod v případě odstoupení zákazníka od smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky a smluvními ujednáními obsaženými v kupní smlouvě a obecných ujednáních, které jsou její součástí. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání prodávajícího, může kupující od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží prodávajícím, může od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si kupující výslovně sjednal návštěvu prodávajícího za účelem objednávky a u smluv, které byly uzavřeny v prostorách obvyklých k podnikání prodávajícího. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit u prodávajícího, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví této kupní smlouvy.
V případě, že kupující využije svého práva odstoupit od smlouvy, je povinen zakoupené zboží vrátit nepoškozené a neporušené, pouze s přihlédnutím k jeho běžnému opotřebení, se všemi jeho součástmi, příbalovými letáky, návodem a v případě, že mu zboží bylo dodáno v originálním obalu od výrobce, také v tomto obalu. Mimo již uvedené si prodávající, s ohledem na množící se případy zneužití, vyhrazuje právo zadržet zaplacenou kupní cenu, kterou je v případě odstoupení od smlouvy povinen kupujícímu vrátit, až do doby, kdy mu bude kupujícím navrácena kopie dokladu o koupi zboží. Náklady související s vrácením zboží, tj. poštovné a balné, prodávajícímu hradí kupující. Zboží zaslané na "dobírku" prodávající nepřevezme.
 
Místo pro vrácení zboží: REVIGO Trading s.r.o., odštěpný závod,  Dvořákova 2100/1, 695 01 Hodonín. 

 

Tento web používá soubory cookie. Bez nich naše služby - používání webu, analýza návštěvnosti a reklamní služby - nemůžou být dodány. Pokračováním v procházení webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie.